Werkwijze

Werkwijze

Intake
Ieder traject start met een intake-gesprek. Bij Privé-coaching is dit gratis. We bespreken de vraag, ik maak een inschatting van het aantal gesprekken dat gewenst is en de frequentie waarin de gesprekken plaatsvinden.
Bij werkgerelateerde onderwerpen heeft de cliënt afstemming met de werkgever over de leer- of hulpvraag. Desgewenst kunnen we hier contact over hebben.
Gesprekken duren een uur tot anderhalf uur en vinden plaats in Lochem.

Het coachingstraject
In het coachingstraject doorlopen we een aantal stappen.
We beginnen met het verduidelijken van je wens. Wat is het dat je graag wil bereiken of ontdekken, is dat duidelijk voor jezelf?
Vervolgens gaan we onderzoeken wat jij nodig hebt om stappen te kunnen maken. Dat is enerzijds inzicht in wat je belemmert en tegenhoudt. Je denkpatronen, gevoelsblokkades en je zelfbeeld komen hierbij aan de orde. De andere kant is het inzicht in je mogelijkheden. Je wordt je beter bewust van de kracht in jezelf, wat je talenten en kwaliteiten zijn, waar je inspiratie ligt. Hoe je deze kunt vrijmaken.
We maken tijdens de gesprekken gebruik van oefeningen en methodieken die erop gericht zijn inzicht te verwerven of tot gedragsverandering te komen. Ook geef ik soms oefeningen mee naar huis, zodat je thuis verder kunt werken of kunt voorbereiden wat in de gesprekken aan de orde komt.

Slotfase
We sluiten het traject af met een evaluatie om te kijken of persoonlijke doelen zijn bereikt en bespreken wat er nodig is voor een goed vervolg.
Bij coaching in de werksfeer vindt een terugkoppeling plaats aan de leidinggevende door de cliënt. Desgewenst kan ik als coach hierbij worden betrokken.