Persoonlijke groei

Persoonlijke groei

In de gesprekken die ik voer met mensen staan een aantal uitgangspunten centraal.

Persoonlijke groei
We zijn er goed in vervelende gevoelens te negeren of weg te redeneren. Wie kent niet de gedachten: “Och het gaat al weer beter”, “Het is nou eenmaal zo” of “straks wordt het anders”. Dat is jammer want zo ontkennen we een impuls in onszelf. Door deze gevoelens serieus te nemen, maak je de weg vrij voor verandering. Er komt ruimte voor de achterliggende vragen: wat zegt dit eigenlijk, wat heb ik nodig, hoe kom ik hier verder mee? Door hiermee aan de slag te gaan ontstaat er beweging. Dan merk je dat dingen niet zo hoeven te blijven als ze zijn. Je hebt een groei-stap gemaakt.

Naar de kern
Je kunt in de gesprekken tot verrassende ontdekkingen komen. Dat komt omdat je in aanraking komt met de diepere lagen in jezelf. Soms proberen we om met een rationele benadering te verklaren hoe dingen zitten maar toch hebben we het gevoel dat er niks wezenlijk verandert. Dan zijn we niet doorgedrongen tot de kern. In een coachingstraject zoeken we naar overtuigingen en gevoelens die een rol spelen zonder dat je je daarvan bewust bent. Je ontdekt patronen en mechanismen die in je werkzaam zijn. Die komen ergens vandaan. Dat leidt tot een groter begrip van jezelf waardoor positieve energie kan vrijkomen.

Liefdevol
Zelfoordelen, schaamte en schuldgevoelens zijn vaak grote obstakels op ons pad. Als je een vergrootglas legt op je tekortkomingen, maak je jezelf klein en vergeet je de eigenschappen te waarderen die jou als mens zo waardevol maken. En hier schuilt juist je kracht in.
Om tot een oplossing te komen van je vragen, is het belangrijk om vanuit een liefdevolle benadering naar jezelf te kijken. Strengheid helpt niet om te groeien en te ontwikkelen. Je hebt juist mildheid nodig.

Innerlijk kompas
In je leven moet je en mag je steeds keuzes maken. Dat is soms best lastig want wat is het beste? De beste raadgever zit in jezelf. Het is je ‘innerlijke kompas’. Dat geeft aan wat je voelt en weet diep van binnen. Het is de taal van het hart; een innerlijke stem die zegt wat deugt en waarachtig is. Als dit richting geeft aan je keuzes, dan zullen die keuzes goed voelen.
We staan niet altijd goed in contact met ons innerlijk kompas. In de praktijk laten we ons ook door andere dingen sturen. In de gesprekken proberen we bewust dit kompas te volgen.